Työnhakuprojekti tulokselliseksi

Työnhakutilanne saattaa olla tietoinen valinta tai tulla yllättäen eteen. Molemmissa tapauksissa työnhaku kannattaa ehdottomasti projektoida, jolloin asiassa tulee edettyä järjestelmällisesti ja kokonaisuus pysyy paremmin käsissä.

Miksi työnhaku koetaan yleensä työlääksi, eikä tuloksia synny? Keskeinen syy on juuri se, että työnhakua toteutetaan reaktiivisesti, eli reagoidaan työpaikkasignaaleihin. Sinänsä tämä on aivan oikein, mutta regoidaanko juuri itselle sopiviin signaaleihin? Itselle sopiva signaali on omaa osaamista ja tavoitetta vastaava. Työpaikkasignaali voi olla avoimesti tiedossa (julkinen työpaikkailmoitu tai -tieto) tai signaali piilotyöpaikasta.

Avoimeksi ilmoitettu työpaikka houkuttaa hakemaan, vaikka se ei vastaisi täysin omaa osaamista ja tavoitetta. Kun näihin paikkoihin satsaa reaktiivisesti, lopputulos voi olla nolla. Siitä seuraa motivaation laskua ja turhautumista.

Työnhaun projektoinnissa kokonaisuus on projekti, josta työnhakija vastaa. Hän haluaa toteuttaa projektin mahdollisimman huolellisesti ja järjestelmällisesti saadakseen tulosta.

Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:
  1. Tausta-asioiden selvittäminen. Missä työelämämuutoksissa ja työmarkkinoilla juuri nyt mennään? Missä työtä voi olla, mitkä alueet kasvavat?
  2. Tavoite. Oma henkilökohtainen tavoite; mitä kaikkea haluan tulevalta työltäni?
  3. Talentti. Oma osaamiseni; onko se ajan tasalla ja onko sille kysyntää?
  4. Tutkimus. Satsaus tiedon hankintaan. Ei reagointia vain avoimiin signaaleihin, vaan tehokartoitus piilotyöpaikkoihin, jotka muodostavat valtaosan rekrytoinneista.
  5. Taktiikka. Piilotyöpaikkojen lähestyminen, oikeiden henkilöiden kontaktointi, itsensä markkinointi organisaatiolähtöisesti.
  6. Toteutus. Suunnitelma siitä, miten projekti etenee tehokkaasti eri osa-alueilla ja kaikki resurssit hyödyntäen.
  7. Tuloksena on uusi työpaikka.
Projektin hoito alusta lähtien tavoitteellisesti tuottaa varmasti tulosta.

Lue lisää kirjasta "Urakortit uusiksi! Piilotyöpaikasta aito työpaikka." ja ota työnhakuprojekti haltuun! Kirjan voit ostaa Tähtijulkaisut -verkkokaupassa.
Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ikärasismia?

Itsetunto kovilla työnhaussa?