Oman osaamisen markkinointi työnhakuprojektissa

Osaaminen on laajempi käsite kuin yleensä ajatellaan. Se ei tarkoita pelkkää koulutusta tai tutkintoa, vaan tietoa, jota sovelletaan käytäntöön arjen tilanteissa ja haasteissa. Osaaminen koostuu myös motivaatiosta ja asenteista. Ilman näitä eivät tieto ja taito pääse realisoitumaan. Kontaktit ja verkostot ovat nekin keskeisiä osaamisen elementtejä. Ne kertovat osaamisesta, laajentavat sitä ja luovat uusia mahdollisuuksia tuoda sitä esille.

Työnhakuprojektissa oma osaaminen on kyettävä konkretisoimaan ja pukemaan markkinoinnilliseen muotoon. Ensimmäinen haastekohta on hahmottaa, mitä oikeasti osaa. Tätä kysymystä olemme pyöritelleet usean uraryhmän kanssa. Eihän sitä voi eritellä, on vaan "tehnyt hommansa ja sillä siisti". Vaikeammaksi sen tekee suomalainen palautekulttuuri työpaikoilla. Tai oikeastaan palautteeton kulttuuri. Tai negatiivisen palautteen kulttuuri. Miten voi oivaltaa, mitä oikeasti osaa, jos/kun palautetta saa vain kerran vuodessa ja ehkä silloinkin kriittisesti?

Markkinointia kannattaa opetella.
Keskeisten, vieläpä erityisosaamisten tiristäminen paperille, eli työnhakudokumenteille, on kovan punnertamisen tulos. Muutamia paloja kertyy kokoon. "Olen ammattilainen, erityisosaaja, spesialisti...." Kuulostaa mahtipontiselta. Eihän itseään voi eikä saa kehua noin! Liian imelää ja lipevää. Tämä jää lähtöviivalle, ei onnistu. Miksei tätä voi tehdä perusvaatimattomalla tavalla?

Markkinointi on tuotteen haluttavaksi tekemistä ja siitä informointia potentiaalisille ostajille. Vaikka markkinointitemput joutaisivat välillä pannaan, peruslogiikka toimii silti. Tosin ostajat ovat muuttuneet epälojaalisemmaksi ja vaikeammiksi ennakoida. Edelleen kuitenkin pelittää henkilökohtaisen tarpeen ja hyötynäkökulman huomiointi sekä oikea-aikainen, henkilökohtainen, ostajaa kunnioittava lähestyminen.

Työpaikan voi löytää, kun kykenee
  • täsmentämään osaamisensa
  • pukemaan osaamisensa markkinoitavaksi tuotteeksi
  • löytämään potentiaaliset ostajat markkinoilta
  • kohdentamaan osaamistarjouksensa potentiaalisille ostajille
  • viimeistelemään kaupat myyntitilanteessa.
Tätä kannattaa harjoitella, sillä varteenotettavia kilpailijoita ei ole näköpiirissä. Heidät olisi palkattu jo.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ikärasismia?

Itsetunto kovilla työnhaussa?

Työnhakuprojekti tulokselliseksi