Ikärasismia?

Liikkeellä on kommentteja, joiden mukaan yli 50-vuotias on liian vanha työmarkkinoilla tai uuteen työhön. Työnhakijat puhuvat kokemuksistaan, joiden mukaan he eivät ole tulleet noteeratuksi työnhaussa ikänsä perusteella. Jo yli 40-vuotiaan lähestyminen työmarkkinoilla saatetaan ignoorata. Tosin ikähaaste saattaa kohdata jo paljon nuorempana. Onko tämä sinulle tuttua?

Mielenkiintoista on, mistä nuo ikädiskriminaation juuret oikein ovat lähtöisin? Kuka on tuo mystinen henkilö, joka ikäsyrjintää toteuttaa? Millä perusteella hän sivuuttaa tietyn ikäryhmän rekrytoinnin? Vai onko huomiotta jättäminen mahdollisesti johtunut jostain muusta syytä kuin iästä?

Kun mietimme perinteistä työnhakua, se kohdistuu suurelta osin avoimiin työpaikkoihin. Niiden osalta hakijana olet mukana massiivisessa kilpailussa. Hakemuksia saattaa olla kymmeniä, jopa satoja. Rekrytoijalla on ostajan markkinat. Hänellä on varaa valita, ja jo esikarsinnassa hakemukset saatetaan  pinota iän perusteella. Miten hän voi sen tehdä? Sen vuoksi, että ikä on helppoa karsintaperuste. Miksi se on helppo karsintaperuste? Sen vuoksi, että hakijat tuovat sen ensimmäisenä esille. Aivan; tyypillinen hakemus alkaa seuraavasti: "Olen 44-vuotias neljän lapsen äiti...". Mikäpä sen helpompaa kuin katsella tuossa tilanteessa nuorempaa.

Kokeneempi osaa enemmän.
Tarvitaan uusi lähestymiskulma koko hakuprosessiin.
  • Ensiksi: älä keskity pelkästään avoimiin työpaikkoihin, ne ovat vain murto-osa kaikesta tapahtuvasta rekrytoinnista. Lähde fokusoimaan piilotyöpaikkoihin, joissa tuota kilpailua ei ole, ja joita on joka puolella ympärilläsi tarjolla.
  • Toiseksi: keskity osaamiseesi ja sen esilletuomiseen. Rohkene muuttaa iankaikkisen vanha "hakemus" uudelleen "osaamistarjoukseksi".  Pura osaamisesi osiin ja muokkaa kokonaisuus uudelleen tuotteeksi, jonka rekrytoija on kiinnostunut ostamaan. Älä laita ikääsi dokumentteihisi ensimmäiseksi, itse asiassa älä tuo sitä esille lainkaan. Se on irrelevantti asia, sillä osaamisella työn tulokset syntyvät, ei iän perusteella.
  • Kolmanneksi: listaa asiat, jotka ovat ehdottomia ikäsi tuomia etuja verrattuna nuorempiin. Niitä ovat kokemus, osaaminen, arviointikyky, ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, työmoraali, vastuun kantaminen, rohkeus, sitkeys, suhdeverkostot, ohjaustaidot, lojaalius, kypsyys, oppiminen - listasta tulisi vaikka kuinka pitkä. Mieti, miten arvokkaita nämä olisivat kohdeyrityksen kannalta ja pue ne vahvasti viestisi sisälle.
  • Neljänneksi: mieti tyypillisiä pelkoja tai stereotypioita, joita ikäkysymykset herättävät. Niitä ovat muutosvastarinta, suuremmat kustannukset, teknologian operointipelko, oppimiskyvyn heikentyminen, joustamattomuus, hitaus, terveysongelmat jne. Luetteloi ne ja osoita ne kohdallasi vääriksi. Mitä voit tehdä, että ne sinun kohdallasi eivät olisi totta tai realisoituisi? Kun keskustelet työpaikasta, tuo nuo seikat esiin positiivisella tavalla niin, että yrityksen mahdollinen pelko niiden osalta haihtuisi. Käännä ikäsi vahvuudeksesi.
  • Viidenneksi: aloita ikäsyrjinnän eliminointi itsestäsi. Älä itse tee ikäkysymyksestä ongelmaa. Älä tuo esille, että sinua ei valita, "koska olet niin vanha".  Nosta ammatillista itsetuntoasi ja etene osaaminen kärkenä. Tarkista oma asenteesi, ole positiivinen - anna yritykselle konkreettinen syy palkata juuri sinut!

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Itsetunto kovilla työnhaussa?

Työnhakuprojekti tulokselliseksi